top
Zasady współpracy z klientami
Ryczałt
Stała kwota płacona przez podmiot obsługiwany, bez względu na ilość pracy 
– wysokość do uzgodnienia.

Stawka godzinowa
Rozliczenie jest oparte o zestawienie godzin pracy wykonanej na rzecz klienta 
w danym okresie rozliczeniowym, według umówionej stawki godzinowej.