top
Prawo gospodarcze
Doradztwo oraz obsługa sporów o zapłatę za towary i usługi, sporządzanie projektów umów, udział w negocjacjach, opiniowanie umów, zakładanie i likwidacja podmiotów gospodarczych (np. spółek, spółdzielni, fundacji), projekty statutów, uchwał, porządków obrad organów tych podmiotów, komercjalizacja szpitali publicznych.