top
Prawo cywilne
Doradztwo oraz obsługa sporów na tle rozliczeń za roboty budowlane, za roboty drogowe, na tle wystawiania weksli, udzielania zabezpieczeń roszczeń, kontrakty menedżerskie, spory na tle wysokości opłat administracyjnych i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, spory na tle uwłaszczania gmin, naruszanie dóbr osobistych przez prasę, sprawy na tle praw autorskich (np. o plagiat).