top
Prawo ubezpieczeń społecznych
Obsługa sporów z ZUS-em na tle wcześniejszych emerytur, sporów na tle wysokości składek na ubezpieczenia społeczne (np. dotyczące oskładkowania diet wypłaconych w trakcie delegacji lub oddelegowania do pracy za granicą, czy sporów na tle umów zlecenia i umów o pracę).