top
Prawo administracyjne
Obsługa spraw przed organami administracji budowlanej lub z zakresu ochrony środowiska (np. spory na tle składowania odpadów i opłat z tego tytułu), sprawy reprywatyzacyjne.