top
Publikacje
Osoby współpracujące w ramach Kancelarii, oprócz uprawiania praktyki prawniczej, zajmują się również działalności dydaktyczną i naukową, a w szczególności dotyczy to szefa Kancelarii dr Mariusza Piotrowskiego. 
Prezentuje się w związku z tym wybrane, aktualne oraz z przeszłości, publikacje osób pracujących na rzecz Kancelarii.