top
Prowadzone sprawy
18/02/2011
W Monitorze Prawniczym nr 18/2010 opublikowano omówienie Wyroku Sądu Najwyższego z 24.7.2009 r. II CSK 41/09, dotyczące postępowania, które w imieniu pozwanej spółki z o.o. prowadziła Kancelaria.

Czytaj więcej